نوشته‌ها

تمامی صفحات تبلیغاتی سایت ها را حذف کنید

Pup-Up در واقع نوعی سیستم تبلیغاتی است که با باز کردن صفحه ای جدید در سایت توسط مخاطب،چندین صفحه تبلیغاتی به صورت ناخواسته باز می شوند.

چند وقتی است که سایت هایی با عنوان کسب درآمد از طریق پاپ آپ راه اندازی شده اند که متاسفانه اخیرا این سایت ها رشدی قارچ گونه داشته اند و باعث معضلاتی برای بازدید کننده های وب سایت ها شده اند.

در این ترفند قصد داریم شیوه حذف این گونه صفحات را در انواع مرورگرها آموزش دهیم.

Internet Explorer
از به روز بودن اینترنت اکسپلورر اطمینان حاصل کنید سپس به مسیر زیر را به ترتیب دنبال کنید:

Tools> Pop-Up Blocker> Turn On Pop-Up Blocker

Firefox
در ابتدا از به روز بودن مرورگر خود اطمینان حاصل کنید سپس مسیر زیر را دنبال کنید:

Tools> Options> Content> Select Block Pop-up Windows> Click OK

Chrome
در ابتدا از به روز بودن مرورگر خود اطمینان حاصل کنید سپس مسیر زیر را دنبال کنید:
•    (Customize & Controlicon (top-right corner Click
•    Advanced Settings
•    Privacy
•    Content Settings
•    Pop-Ups Select Do not Allow any sites to show pop-ups
•    Done

Opera
در ابتدا از به روز بودن مرورگر خود اطمینان حاصل کنید سپس مسیر زیر را دنبال کنید:
Operabutton> Click Settings> Click Preferences> Click General Select Block Unwanted Pop-Ups> Click OK